Intocmire Relevee

Home / Servicii / Intocmire Relevee

Sunteti in postura de a realiza un credit ipotecar si agentul bancar constata ca va lipsesc releveele din documentatia cadastrala? Imobilul dumneavostra ce are atribuit numar cadastral si este intabulat in cartea funciara a suferit unele modificari la partea de compartimentare a camerelor? Detineti o cladire edilitara sau o hala industriala si aveti nevoie de relevee pentru aceasta? Cladirea dumneavoastra de birouri necesita relevee intocmite conform standardelor BOMA? Aveti nevoie de masuratori si de planuri tematice pentru a moderniza o cladire? Facem masuratori/ scanari pentru fatadele cladirilor. In oricare din aceste situatii v-ati afla aveti nevoie de o persoana autorizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sa va intocmeasca o documentatie cadastrala in acest sens. Topographic Engineering Documentele ce trebuie puse la dispozitia noastra de catre beneficiar sunt: –  Actele de proprietate ale imobilului in cauza (Titlu de proprietate, Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor, Act de donatie, Sentinta Judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, etc.) in copie; –   Certificat Fiscal eliberat in scopul intabularii de catre Administratia financiara de care apartine imobilul;- –   Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor in copie (Certificat de Inregistrare Unica in cazul persoanelor juridice); –   Autorizatia de modificare in cazul apartamentelor sau costructiilor a caror relevee au mai fost intabulate in copie legalizata; –   Conventia incheiata intre beneficiar si executant conform anexei 1, cererea de receptive a documentatiei conform anexei 2 si declaratia proprietarului conform anexei 5 semnate de catre beneficiar (stampilate in cazul persoanelor juridice); Ulterior incheierii conventiei intre beneficiar si executant si a punerii la dispozitie a tuturor actelor mentionate mai sus, necesare definitivarii documentatiei cadastrale, se realizeaza impreuna cu beneficiarul masuratorile ce stau la baza intocmirii releveelor. Documentatia rezultata este inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea avizarii (obtinerii releveelor avizate si a intabularii modificarilor survenite) cu termen de solutionare 21 sau 7 zile lucratoare in functie de obtiunea beneficiarului (in regim normal sau de URGENTA). Particularitati: In cazul in care releveele solicitate nu fac obiectul unei documentatii cadastrale ce necesita avizare, releveele vor fi predate catre beneficiar in 2-7 zile lucratoare in functie de complexitatea acestora.