Cadastru si Intabulare

Home / Servicii / Cadastru si Intabulare

Aveti un imobil situat in intravilan sau extravilan si doriti ca acesta sa faca obiectul unei tranzactii imobiliare? In acest caz este necesar obtinerea numarului cadastral si  inscrierea in cartea funciara  a imobilului, lucru realizabil prin inaintarea catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a unei documentatii tehnice cadastrale intocmita de personalul autorizat  al societatii noastre. Ulterior incheierii conventiei intre beneficiar si executant si a punerii la dispozitie a tuturor actelor mentionate mai sus necesare definitivarii documentatiei cadastrale, se realizeaza impreuna cu beneficiarul masuratorile ce stau la baza identificarii limitelor imobilului si a elementelor componente ale acestuia. Documentatia rezultata este inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea avizarii (obtinerii numarului cadastral si intabularii) cu termen de solutionare 21 sau 7 zile lucratoare in functie de obtiunea beneficiarului (in regim normal sau de URGENTA). Documentele ce trebuie puse la dispozitia noastra de catre beneficiar sunt:

  1. 1. ACTE NECESARE CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT

–          Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare. –          Acte de proprietate ale imobilului – copii legalizate: a)      in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridical: contract vanzare-cumparare, certificate de mostenitor – inclusiv actele invocate in acesta; b)      in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, etc): contract de vanzare cumparare, process verbal de predare primire apartament, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (unde este cazul); c)       in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul emis de judecatorie. d)      in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112/1995- copie legalizata contract vanzare cumparare, copie xerox schita anexa la contract. –          Actele de identitate  ale proprietarului – copii xerox. –          Schita apartament (daca exista)-copie xerox. 2. ACTE NECESARE CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE) –          Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare; –          Actele de proprietate ale terenului: titlul de proprietate, contract vanzare cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in aceasta – copii legalizate; –          Actele de identitate  ale proprietarului – copii xerox. 3. ACTE NECESARE CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE) –          Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie; –          Actele de proprietate ale terenului: titlul de proprietate, contract vanzare cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in aceasta – copii legalizate; –          Autorizatia de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, certificate de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate; –          Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copie legalizata; –          Actele de identitate  ale proprietarului – copii xerox. Ati facut o investitie imobiliara si a sosit timpul sa obtineti un profit de pe urma ei? In acest caz suntem la dispozitia dumneavoastra oferind consilierea gratuita in problema parcelarii cat mai convenabile a unui teren sau a unei comasari de terenuri prin proiectarea documentatiilor de: –          Dezmembrare terenuri (dezlipire); –          Comasare terenuri (alipire); Ulterior incheierii conventiei intre beneficiar si executant si a punerii la dispozitie a tuturor actelor mentionate mai jos necesare definitivarii documentatiei cadastrale, se realizeaza impreuna cu beneficiarul masuratorile ce stau la baza identificarii limitelor imobilului si a elementelor componente ale acestuia (unde este cazul efectuarii de noi masuratori); Apoi impreuna cu dumneavoastra in functie de cerinte realizam proiectul de dezmembrare si va inaintam spre confirmare varianta finala ce va fi depusa spre avizare. Documentatia rezultata este inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea avizarii (obtinerii avizului pentru planurilor de amplasament si delimitare cu propunerea de alipire/dezlipire conform anexei 16 si a planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor/imobilului rezultat conform anexei 11) cu termen de solutionare 9 sau 3 zile lucratoare in functie de optiunea beneficiarului (in regim normal sau de URGENTA). Documentele ce trebuie puse la dispozitia noastra de catre beneficiar sunt: ACTE NECESARE  DEZMEMBRARE (DEZLIPIRE) SI/SAU ALIPIRE (COMASARE) TERENURI –          Extras de carte funciara pentru informare (recent, max. 3luni) – in original; –          Documentatia cadastrala existenta – copie xerox; –          Actele de proprietate – copii xerox; –          Actele de identitate  ale proprietarului (BI/CI/certificate de inmatriculare – pers juridice) – copii xerox; –          Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor)- indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv); Imobilul dumneavoastra care in prealabil a primit numar cadastral si a fost intabulat in cartea funciara a suferit modificari? Doriti sa obtineti un credit ipotecar  sau sa mutati o ipoteca pe acest imobil dar intre timp a suferit modificari fata de situatia din cadastrul vechi? In acest caz sunteti in postura de a actualiza numarul cadastral si cartea funciara a imobilului printr-o documentatie tehnica cadastrala care poate fi pentru: –          Inscrierea unei constructii noi –          Radierea unei constructii –          Modificarea limitelor de proprietate (limite hotar) –          Modificarea suprafetei imobilului 1. ACTE NECESARE  ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU,  MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU SUPRAFETEI TERENULUI –          Extras de carte funciara pentru informare (recent, max. 3luni) – in original; –          Documentatia cadastrala existenta – copie xerox; –          Actele de proprietate – copii xerox; –          Actele de identitate  ale proprietarului (BI/CI/certificate de inmatriculare – pers juridice) – copii xerox; –          Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul este de accord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului. 2. ACTE NECESARE  INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA) –          Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie; –          Extras de carte funciara pentru informare (recent, max. 3luni) – in original; –          Documentatia cadastrala existenta – copie xerox; –          Autorizatia de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, autorizatia de demolare / certificate de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate; –          Releveele imobilului – copii xerox; –          Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii legalizate; –          Actele de identitate  ale proprietarului (BI/CI/certificate de inmatriculare – pers juridice) – copii xerox. Ulterior incheierii conventiei intre beneficiar si executant si a punerii la dispozitie a tuturor actelor mentionate mai sus necesare definitivarii documentatiei cadastrale, se realizeaza impreuna cu beneficiarul masuratorile ce stau la baza identificarii limitelor imobilului si a elementelor componente ale acestuia. Documentatia rezultata este inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea avizarii (actualizarii numarului cadastral si intabularii in cartea funciara a modificarilor aparute) cu termen de solutionare 21 sau 7 zile lucratoare in functie de obtiunea beneficiarului (in regim normal sau de URGENTA). PARTICULARITATI: –          In cazul in care imobilul a fost dobandit in baza unei Sentinte Judecatoresti copia conforma cu originalul (duplicat) se elibereaza doar de judecatoria unde a avut loc procesul; –          In cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 pe langa copia legalizata a contractului de vanzare – cumparare este necesara si o copie xerox a schitei anexa la contract; –          In cazul imobilelor a caror adresa s-a schimbat (numele srazii sau numarul postal) este necesar un istoric de rol al strazii eliberat de Primarie; –          In cazul neconcordantelor intre numele proprietarului din actul de proprietate si cel de identitate (survenite in urma casatoriei sau divortului) se vor prezenta copii de pe certificatul de casatorie respectiv sentinta de divort; –          In cazul documentatiilor de modificare limite hotar sau de modificare a suprafetei imobilului se va intocmi de catre executant un proces verbal de buna vecinatate si va fi semnat in prezenta persoanei autorizate din cadrul societatii noastre de catre vecinii imobilului in cauza;